BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

BÖLÜM HAKKINDA

Eğitim Bilimleri Bölümünün amacı Türkiye'nin eğitim alanlarındaki sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırmalara dayalı çözümler üretmek, Türk Milli Eğitim Sisteminin ihtiyaç duyduğu alanlara uzman yetiştirmek, toplumun eğitim gereksinmelerine cevap vermektir.

Eğitim Bilimleri Bölümünde lisans üstü düzeyde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler programları bulunmaktadır. Ancak şu anda lisans üstü düzeyde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Bölümüne tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri alınmaktadır.

Eğitim Bilimlerine bağlı tek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının amacı psikolojik danışmanlık mesleği ile ilgili mesleki bilgi ve becerinin kazandırılarak, mesleğini seven, iş etiğine içtenlikle bağlı, empati kurabilen, sorunlara duyarlı ve bir psikolojik danışman olarak mesleğinin gerekliklerini yerine getiren, yardım becerilerini en iyi şekilde kullanarak bireylere yardım eden danışmanlar yetiştirmektir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında dersler kaynaşık modele göre verilmektedir. Alan bilgisi, öğretmenlik formasyon bilgisi ve Genel kültür dersleri arasında olan bilgisayar okur-yazarlığı (BTU) ve güzel sanatlar alanından (GSB) birer ders-kredisiz-zorunlu olarak, öncelikli olarak hazırlık döneminde ya da mezun olana dek herhangi bir dönemde tamamlanabilmektir. Son iki yılda ise alanla ilgili dersler ağırlık kazanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından mezun olanlar farklı iş alanlarında çalışmasına rağmen ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığında rehber öğretmen unvanı ile çalışmaktadırlar. Eğitim sistemi içinde çalışan mezunlar genellikle ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemekte, yaşamla ilgili sorunlarınla baş etmelerinde öğrencilere yardımcı olmakta ve onların meslek seçimlerinde doğru kararlar almalarında sağlıklı veriler sunarak onları yönlendirmektedirler.

 

 

 

Öğretim Yılı:

:4

2017 Kılavuz Bilgileri

 

Minimum Puan

Maksimum Puan

Burssuz

307,051

344,243

Burslu %25

348,053

377,676

Burslu %50

358,396

398,801

Burslu %100

404,615

408,843

 

(*) Bu kategoride burs verilmemektedir.
(-) Bu kategorinin puanı henüz belli değil.

Puan Türü

:TM-3

 

Kontenjanlar

Burssuz

:28

Burslu (%25)

:9

Burslu (%50)

:8

Burslu (%100)

:5

Toplam

:50

  • Bölüm %30 İngilizce olup, Hazırlık sınıfı zorunludur.