BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Eğitim Bilimleri Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı tek lisans programıdır. Diğer anabilim dallarımız Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretimidir. Eğitim Bilimleri Bölümü RPD lisans programının yanı sıra  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalına bağlı  tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütmektedir. Ayrıca, Bölümümüz öğretim elemanları Eğitim Fakültesinin diğer bölümlerine Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri hizmetlerini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak eğitim alanında kamu yararını gözeten topluma hizmet uygulamaları yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümlerinin amacı bilimsel araştırmalar ışığında çağcıl ve nitelikli öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim liderliği alanında uzmanlar yetiştirmektir.

 

                                                                                                                    Prof. Dr. Figen ÇOK

Bölüm Başkanı